Norwegian Grammar Terminology
Norsk Grammatikk Terminologi

Part 2 - Tenses and Forms of verbs, nouns, and adjectives


The second part of the terminology series that covers which words, forms, and elements are used in Norwegian grammar, and what function/purpose they serve.

Nouns:

 1. Gender
  Norwegian nouns have three genders.

 2. Masculine
  A man
  A boy

 3. Feminine
  A woman
  A girl

 4. Neuter
  A Child

 5. Singular
  Indicates that there’s only one.
  A man
  The man

 6. Plural
  Indicates that there’s more than one.
  Men
  The men

 7. Indefinite form
  Shows that the noun is general and doesn’t describe something specific.
  A man - singular indefinite
  Men - plural indefinite

 8. Definite form
  Shows that the noun is defined and specific.
  The man - singular definite
  The men - plural definite

 9. Article
  A prefix or suffix that shows whether or not a noun is indefinite or definite.

  Indefinite:
  A man
  A lady
  A house

  Definite:
  The man - the men
  The lady - the ladies
  The house - the houses


Verbs:

 1. Infinitive
  The basic form of the verbs, doesn’t say anything about time.
  To be
  To eat

 2. Present
  Tells that something is happening in the present
  I am (is, are)
  I eat

 3. Past tense
  Tells that something is happening in the past
  I was
  I ate

 4. Present perfect
  Tells that something is happening in the past
  I have been
  I have eaten

 5. Perfect participle
  Perfect tense without “have”
  Been
  Eaten

 6. Pluperfect
  Tells that something is happening in the past
  Had been
  Had eaten

 7. Future
  Tells that something is happening in the future
  Going to eat
  Will eat

 8. Imperative
  Indicates that it is a command
  Eat!

 9. Passive
  The form used when it’s not important who performs the action
  Is eaten
  .


Adjectives:

 1. Absolute
  The basic form of the adjective
  White

 2. Comparative
  Indicates that it’s more than something else
  Whiter

 3. Superlative
  Indicates that it’s the most of something
  Whitest

Den andre delen av terminologi serien som dekker hvilke ord, former og elementer som blir brukt i norsk grammatikk, og hvilken funksjon de har. ——————-

Substantiv:

 1. Kjønn
  Norske substantiv har tre kjønn.

 2. Hankjønn
  En mann
  En gutt

 3. Hunkjønn
  Ei dame
  Ei jente

 4. Intetkjønn
  Et barn

 5. Entall
  Viser at det bare er én av noe.
  En mann
  Mannen

 6. Flertall
  Viser at det er mer enn en ting av noe.
  Menn
  Mennene

 7. Ubestemt form
  Beskriver substantivet på en generell og uspesifikk måte.
  En mann - entall ubestemt
  Menn - flertall ubestemt

 8. Bestemt form
  Viser at et substantiv er definert og spesifikt
  Mannen - entall bestemt
  Mennene - flertall bestemt

 9. Artikkel
  En pre- eller suffix som viser forskjellen mellom ubestemt og bestemt.

  Ubestemt:
  En mann
  Ei
  dame
  Et
  hus

  Bestemt:
  Mannen - mennene
  Dama - damene
  Huset - husene


Verb:

 1. Infinitiv
  Den grunnleggende/basis formen av verbene. Sier ingenting om tider.
  Å være
  Å eta

 2. Presens
  Viser at noe skjer i nåtiden ——————————
  Jeg er
  Jeg eter

 3. Preteritum
  Viser at noe skjer i fortiden
  Jeg var
  Jeg åt

 4. Presens Perfektum
  Viser at noe skjer i fortiden
  Jeg har vært
  Jeg har ett

 5. Perfektum Partisipp
  Perfektum tiden uten “har”
  Vært
  Ett

 6. Preteritum Perfektum
  Viser at noe skjer i fortiden
  Hadde vært
  Hadde ett

 7. Futurum
  Viser at noe skjer i framtiden
  Skal ete
  Vil ete/kommer til å ete

 8. Imperativ
  Viser at det er en kommando
  Et!

 9. Passiv
  Form av verb som blir brukt når det ikke er viktig hvem som utfører handlingen
  Blir spist
  Spises


Adjektiv:

 1. Positiv
  Basisformen av adjektivet
  Hvit

 2. Komparativ
  Viser at det er mer enn noe annet
  Hvitere

 3. Superlativ
  Viser at det er det meste
  Hvitest